Pilar-pilar keimanan yang akan membuatnya kokoh ada empat hal: Taqwa kepada Allah, rasa malu untuk bermaksiat, bersyukur atas segala nikmat Allah dan bersabar atas segala ujian (Kalam Ahli Hikmah)

PROGRAM Tiket berkah Akhirat Sahabat mari kita Bina Dhuafa, bagi Bapak/Ibu yang ingin menyumbangkan atau berdonasi baik Uang,baju bekas layak pakai atau barang- barang bekas lainnya seperti komputer, radio bekas, sepeda bekas, dan barang barang bekas silahkan salurkan ke Program Bina Dhuafa KLIK LINK INI UNTUK MENGETAHUI CARA MEMBERIKAN DONASI ANDAMESIN PENCARI GOOGLE

Senin, 17 Juni 2013

Inilah Makna Dari Sedekah


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…
Bismillahirrahmaniirahiim
Alhamdulillahirrabil’alamiin, Mahasuci Allah yang Dzat-Nya menjadi tempat bergantung makhluknya. Tidak ada sesuatu apapu yang mampu mengganti posisi-Nya sebagai pelindung dan penolong makhluk. Allah selalu memudahkan bagi manusia untuk mendapat ridha-Nya. Sesungguhnya kemenangan hanyalah milik orang-orang yang taqwa dan yakin.
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi dan rasul paling mulia. Kekasih Tuhan semesta alam, Abil Qasim Muhammad saw, beserta keluarga sucinya yang telah Allah sucikan mereka dari segala noda dosa sesuci-sucinya.
Sungguh sangat istimewa kedudukan orang yang ahli sedekah, sudah banyak para ulama, kyai, ustadz dan guru-guru ngaji yang membahas tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para ahli sedekah. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada ahli sedekah diantaranya adalah sebagai berikut :
 • Para Malaikat sentiasa berdoa supaya ditambahkan rezeki kepada pemberi sedekah.
 • Merupakan kemenangan atas syaitan.
 • Memadam kemurkaan Allah SWT.
 • Merupakan penyembuh segala penyakit.
 • Menjaga kehormatan dan martabat.
 • Memperbaiki amalan anda sebelum mati.
 • Pelindung dari api neraka.
 • Mendapat perlindungan utama dari Allah SWT.
 • Memberi keberkahan kepada pemilik harta.
 • Melembutkan hati yang keras.
 • Menyamankan dalam kubur dan memadam api dalam kubur.
 • Menghapuskan segala kesalahan, menghapuskan segala dosa.
 • Menolak bala dan melindungi pemberi sedekah serta ahli keluarga dari bala bencana.
 • Mengatasi segala persoalan hidup
 • Calon-calon ahli surga
Sedekah sangat dahsyat efeknya bagi para pelakunya. Dan dengan sedekah kesenjangan sosial tidak nampak lagi, karena orang-orang yang mampu bersedakah dengan senang hati dan ikhlas saling berbagi sedikit hartanya untuk para kaum dhuafa dan orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Begitu juga sebaliknya sipenerima merasa lebih legowo dan enak menerimanya, dikarenakan keikhlasan tadi. Berbeda dengan menerima sesuatu pemberian dengan sipemberi tidak ada rasa keikhlasan didalam hatinya.
Oleh karena besarnya manfaat dan indahnya berbagi, maka kami berusaha untuk memfasilitasi dan membuat suatu wadah online yang dikhususkan dalam pembahasan tentang sedekah dan keindahan ISLAM pada umumnya. Dimana keajaibannya sudah banyak yang merasakan dan membutikannya.

Inilah Makna Dari Sedekah
Dari Abu Dzar r.a. berkata, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah saw. berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah saw., orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya.”
Rasulullah saw. bersabda : “Bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat disedekahkan? Yaitu, setiap kali tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan hubungan intim kalian (dengan isteri) adalah sedekah.”

Kamis, 07 Maret 2013

MENGUSIR / MEMBAKAR JIN DENGAN AYAT QURSI

Sungguh ayat Kursi wasilahnya dengan Idzin Allah Ta'ala 
mempunyai kekuatan luar biasa untuk membakar hangus golongan jin jahat, 
berikut ini adalah kisah bagaimana energi (kekuatan/daya) 
yang terpancar sewaktu membaca ayat Kursi yang Alhamdulillah 
energinya bisa membakar jin Ifrit!

Dari Abu Hurairah r.a. katanya, “Rasulullah saw. berkata, ‘Dalam 

surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Alquran. 

Setiap engkau membacanya di dalam rumahmu, 
dan saat itu setan ada di dalamnya, pasti dia akan keluar. 
la adalah Ayat Kursi.”

Ibn Qutaibah meriwayatkan, katanya, “Seseorang dari Bani Ka’b menuturkan .kepadaku, katanya, ‘Aku datang ke kota Bashrah untuk menjual kurma. 

Tetapi aku tidak menemukan satu rumah untuk ber-malam, kecuali satu 
rumah yang sudah penuh dengan sarang laba-laba.

Aku bertanya kepada beberapa orang di sekitar rumah itu, “Mengapa rumah ini?” 

Mereka menjawab, “Rumah ini ada yang menempati.
” Aku lalu bertanya kepada pemiliknya, 
“Maukah Anda menyewakannya kepada saya?”

Orang itu menjawab, “Selamatkan diri Anda. Sebab, 

dalam rumah ini ada `Ifrit yang telah menjadikan rumah ini 
sebagai tempat tinggal-nya. 
Dia membunuh setiap orang yang memasukinya.”
“Sewakan kepadaku, dan biarkan malam ini aku bersama dia. 

Mudah-mudahan Allah SWT menolongku menghadapinya.”
“Terserah Anda sajalah,” kata pemilik rumah itu.

Aku pun bermalam di rumah itu. 

Ketika malam tiba, datanglah kepadaku sesosok makhluk yang 
sangat hitam matanya, dengan sinar merah laksana bara api. 
Dia memiliki bayangan gelap, dan men-dekatiku. 
Aku membaca Ayat Kursi seluruhnya. 
Maka ketika bacaan-ku tiba pada firman Allah yang berbunyi, 
Dan Dia (Allah) tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar, maka makhluk itu tidak mengatakan 
apa pun kepadaku. Kuulangi mem-bacanya beberapa kali, sampai bayangan gelap itu menghilang. Aku kemudian menuju salah satu sudut rumah itu, dan tidur. 
Esoknya, aku menemukan di tempataku melihat makhluk itu, 
sisa-sisa sesuatu yang terbakar dan menjadi bara.

Kemudian aku mendengar suara, 


“Engkau telah membakar `Ifrit yang sangat besar.” 
Aku bertanya, “Dengan apa aku membakarnya?” 
Dia menjawab, “Dengan firman Allah yang ber-bunyi, 
Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.

 Sayyid Muhammad Haqqiy An-Naziliy, 

( Khazanah Al-Asrar Jalilat Al-Adzkar, Maktabah ‘Abbas Syaqrun, Kairo, hlm. 137.)

KESIMPULAN.Maka mari kita cukupkan dengan membaca doa-doa yang disyari’ahkan 

untuk membunuh / mengusir jin, ketika sudah jelas tuntunannya 
makajangan mencari cara lain lagi seperti memakai jimat, 
atau memohon bantuan jin/khodam “anu” yang sudah jelas 
keyirikannya atau menggunakan tenaga dalam, 
aji-aji kesaktian yang pada hakikatnya tetap meminta bantuan jin.
Mari kita langsung sandarkan diri kita hanya 
meminta pertolongan pada Allah semata .

Sunnah Dzikir Setelah Sholat


Para ulama sedunia telah sepakat bahwa sunnat hukumnya bagi kaum Muslimin untuk melakukan dzikir setelah selesai sholat fardhu lima waktu. Bahkan, juga disunnatkan membaca dzikir-dzikir setelah selesai melakukan sholat-sholat sunnat. 
Ada banyak sekali hadis-hadis Nabi yang shahih berkenaan dengan dzikir setelah selesai melaksanakan sholat. Sedangkan lafazh-lafazh [bacaan-bacaan] dzikir yang diajarkan pun berbeda-beda satu dengan lainnya.
Dalil yang masyhur tentang dzikir dan doa setelah selesai sholat adalah hadis dari Abi Umamah radhiyallahu ‘anhu yang menceritakan: “Telah ditanyai Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Kapankah doa didengar[dimustajabkan] oleh Allah?” Rasul menjawab: “Doa yang dilakukan di tengah malam dan setelah selesai melaksanakan sholat fardhu lima waktu [Hadis Riwayat Imam Turmidzi, hasan shahih].