Pilar-pilar keimanan yang akan membuatnya kokoh ada empat hal: Taqwa kepada Allah, rasa malu untuk bermaksiat, bersyukur atas segala nikmat Allah dan bersabar atas segala ujian (Kalam Ahli Hikmah)

PROGRAM Tiket berkah Akhirat Sahabat mari kita Bina Dhuafa, bagi Bapak/Ibu yang ingin menyumbangkan atau berdonasi baik Uang,baju bekas layak pakai atau barang- barang bekas lainnya seperti komputer, radio bekas, sepeda bekas, dan barang barang bekas silahkan salurkan ke Program Bina Dhuafa KLIK LINK INI UNTUK MENGETAHUI CARA MEMBERIKAN DONASI ANDAMESIN PENCARI GOOGLE

Selasa, 24 Juli 2012

Do'a khusus di Bulan Ramadhan ( “Hirzul Jawsyan”. )

Di Artikel khusus bulan ramadhan ini saya ingin berbagi Doa yang Masyur yaitu Do,a  JOUSYAN KABIIR
Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan
Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doa ini terdiri dari
100 Ayat, setiap ayat terdapat sepuluh Asma Allah .
Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi
yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan
tentang keajaiban doa ini.
Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa ini
sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti
orang-orang mukmin yang telah merasakannya.

Seperti yang di tuliskan dalam kitab
Khazânah al-Asrâr fi al-Khutum wa al-Adzkâr 
buah karya  
Sayyid ‘Ala‘uddin al-A’lami,
cetakan Beirut 2002 M.
Saudara bisa Download Do'a ini dalam bentuk MP3 dan Texs nya format PDF di akhir artikel.
Silahkan Saudara Download mp3 JAUSYAN KABIR 
juga Do'a JAUSYAN KABIR dalam bentuk PDF ada dua Versi, Versi Tex Arab dan Versi Tex Arab berikut tex Latinnya.
silahkan temukan link Download di akhir Artikel.
Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Semoga rahmat ta’zhim Allah senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad, seorang Nabi yang Ummiyy, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya, wa ba’du.

Ini merupakan Benteng Agung yang diberi nama "Hirzul Jausyan Al-Kabir". Semoga Allah memberikan manfaat dengan Hizib ini kepada umat Islam, amiin.

Hizib ini memuat 1001 Nama (Allah). Diriwayatkan dari Ja’far Ash-Shadiq berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Hizib ini mengandung rahasia-rahasia agung yang tidak dapat dijangkau akal-pikiran”.

Diriwayatkan dari Amirul Mu’minin (Sayyidina Ali ibn Abu Thalib), radhiyallahu ‘anhu wa karramallahu wajhah, berkata kepada putranya Al-Hasan: “Wahai, Putraku! Bersediakah engkau bila aku memberitahumu salah satu rahasia dari rahasia-rahasia kenabian?”

Al-Hasan menjawab: “Tentu, wahai Amirul Mu’minin”.

Sayyidina Ali berkata: “Malaikat Jibril ‘alaihis salam telah turun kepada Rasulullah Saw pada perang Uhud yang diberkahi. Hari itu adalah saat yang sangat panas, Nabi Saw membawa perisai yang amat berat sehingga beliau merasa tidak mampu membawa perisai tersebut karena suhu yang sangat panas. Kemudian beliau menengadahkan kepala ke langit dan berdoa kepada Allah SWT.

Beliau bersabda: “Tatkala aku berdoa kepada Allah SWT, aku melihat pintu-pintu langit terbuka dan turunlah Jibril As dan berkata:

“Wahai Rasulullah, (Allah) Yang Maha Luhur lagi Maha Tinggi menyampaikan Salam dan memberi kekhususan kepadamu dengan penghormatan dan kemulyaan serta berfirman kepadamu:

“Aku memberimu doa yang agung, yaitu doa Al-Jausyan”.

Kemudian Rosulullah bertanya: “Wahai saudaraku, Jibril! Doa yang agung ini khusus untukku atau untuk umatku secara umum?”

Jibril Menjawab: “Ini hadiah dari Allah SWT untukmu dan untuk umatmu semuanya”.

Lalu Rosulullah bertanya: “Apakah pahala yang diberikan dari doa ini?”

Kemudian Jibril menjawab: 

“Tidak ada yang mengetahuinya (dengan haqq) selain Allah SWT. Barang siapa membacanya dan membawanya ketika keluar dari rumahnya pada waktu pagi atau petang, atau pada waktu yang dikehendaki, maka diberilah ia pahala amal shaleh, (juga mendapat pahala) bagaikan membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur`an yang agung. Akan tetapi jika yang membacanya adalah orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta menjauhi segala syahwat dan kesenangan”.

Lalu Rosulullah bertanya (lagi): 

“Dan apakah Allah akan memberikan semua pahala tersebut kepada setiap orang yang membaca doa yang agung ini?”

Jibril menjawab: 

“Ya. Bahkan Allah akan memberikan setiap huruf yang dibacanya dengan pahala dua bidadari yang bermata lentik didalam surga yang penuh perhiasan. Ditambah lagi, sebagai janji dari Allah, ketika telah selesai membaca doanya, Allah akan membangun untuknya sebuah istana di surga, dan Allah akan memberikan pahala yang setara dengan empat Nabi; yaitu Ibrahim, Musa, Isa dan Engkau wahai Muhammad”.

Rosulullah bertanya: 

“Wahai saudaraku Jibril! Pahala ini untuk orang yang membacanya atau membawanya?”

Jibril Menjawab: 

“Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya (ada suatu tempat/planet) di ujung barat yang tanahnya putih, didalamnya tinggal segolongan makhluk yang senantiasa menyembah kepada Allah dan tidak mendurhakai-Nya selamanya. 
Mereka sampai merobek-robek kulitnya karena menangis.

Kemudian Allah mewahyukan kepada mereka: 

“Mengapa kalian takut dan tidak pernah berbuat durhaka sekejap mata pun”.

Mereka berkata: 

“Kami khawatir apabila Engkau murka kepada kami dan mengazab kami dengan api neraka”.

Rosulullah bertanya: 

“Wahai saudaraku Jibril! Apakah mereka anak keturunan Adam?”

Jibril menjawab: 

“Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. 
Mereka tidak ada yang mengetahui bahwa Allah telah menciptakan Adam dan iblis. Di tempat mereka, matahari terbit setiap 40 hari sekali. 
Mereka tidak makan dan tidak minum. 
Dan sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang setara dengan ibadah (yang) mereka (lakukan) kepada orang yang memiliki doa ini, jika pemilik itu adalah orang yang beriman lagi tulus-bersih dari segala cela.

Rasulullah Saw bertanya: 

“Wahai saudaraku Jibril! (apakah) Allah akan memberikan 
semua pahala ini?”

Jibril menjawab: 

“Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Allah membangun sebuah rumah di langit keempat yang dinamakan Baitul Ma’mur. 
Setiap hari 70.000 Malaikat memasukinya dan keluar dari rumah itu seraya tidak kembali lagi sampai hari kiamat. 
Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi orang yang membaca doa yang agung ini, sedangkan ia adalah orang yang beriman lagi tulus, yang setara dengan pahala orang yang beriman laki-laki dan perempuan dari golongan jin dan manusia sejak saat mereka diciptakan 
oleh Allah sampai hari kiamat.

Jibril menambahkan: “Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya sebuah rumah yang bila didalamnya terdapat doa yang agung ini tidak akan terkena bencana selamanya. Dan barang siapa yang menulisnya pada kulit rusa dan mengalungkan (menempelkan) pada orang yang sakit, akan sembuh dengan izin Allah Ta’ala”.

Rosulullah bertanya: 

“Wahai saudaraku Jibril! Keutamaan ini semuanya untuk orang yang memiliki doa ini?”

(Jibril menjawab): 

“Barang siapa membaca doa yang agung ini lalu mati, 
maka matinya adalah mati syahid dan dituliskan untuknya pahala 900.000 orang yang mati syahid di darat maupun di laut. 
(Dan jika) dibaca pada malam hari, Allah akan memberi ampunan dan memberinya segala apa yang diminta dari kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat”.

Kemudian Rosulullah berkata: 

“Wahai saudaraku Jibril! Tambahkanlah (keterangan) kepadaku!”

Jibril menjawab: 

“Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. 
Aku telah bertanya kepada saudaraku Malaikat Israfil tentang keutamaan doa yang agung ini. 


(Malaikat Israfil menjawab): 


“Allah Ta’ala berfirman:
"Demi keperkasaan-Ku, demi keagungan-Ku, demi kemurahan-Ku, demi kemulyaan-Ku. Barang siapa yang beriman kepada-Ku dan membenarkan Muhammad sebagai seorang Nabi dan membenarkan doa yang agung ini, Aku akan memberinya pahala yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Aku. Aku adalah Dzat yang bila Aku menghendaki sesuatu maka Aku berfirman kepadanya: Jadi, maka terjadilah. 

Aku adalah Dzat yang bila Aku memberikan kepada salah satu hamba-Ku, Aku memberikan kepadanya dengan tanpa takaran, tanpa timbangan, dan tanpa hitungan. Dan jika salah satu hamba-Ku membaca doa yang agung ini, maka hilanglah kesusahan lahir dan kesusahan batin dengan izin-Ku".

Beruntunglah bagi orang yang membaca doa yang agung ini dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan percaya kepada doa yang agung ini. Dan celakalah bagi orang yang mengingkarinya lagi tidak mempercayainya dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Wahai, utusan Allah! barang siapa menulis doa ini di gelas yang terbuat dari kaca dengan kapur dan minyak misik (kesturi) kemudian membasuhnya dan memercikkan air itu ke kafan orang mati, Allah SWT akan menurunkan di dalam kuburnya 100.000 rahmat. Dan Allah akan menghilangkan dari padanya dari ketakutan kepada Malaikat Munkar dan Nakir. Dan memberikan keamanan dari siksa kubur. Dan Allah akan mengutus 70 Malaikat untuk si mayit didalam kuburnya. Setiap Malaikat membawa segenggam cahaya dan menaburkan cahaya itu kepadanya dan memberikan kabar gembira dengan surga.

Dan para Malaikat itu berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memerintahkan kami untuk menemanimu di dalam kuburmu sampai hari kiamat”, dan Allah akan memberi keluasan kepadanya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan Allah akan membukakan baginya pintu ke surga serta menidurkan di dalam kuburnya bagaikan pengantin dengan pasangannya. Dan Allah Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya Aku merasa 'segan' kepada seorang hamba yang di kain kafannya ada doa ini”.

jibril berkata: “Aku telah mendengar Allah Al-Bariy ‘Azza Wa Jalla berfirman:

“Doa ini telah tertulis pada bubungan 'Arsy, 5.000 tahun sebelum dunia diciptakan”.

Dan barang siapa berdoa dengan doa ini maka disisi Allah tergolong orang yang syahid, baik syahid darat maupun syahid laut.


Rosulullah bertanya: 

“Wahai, saudaraku Jibril! apakah termasuk kedua-duanya 
(syahid darat dan syahid laut)?”

Jibril menjawab: 

“Wahai, Muhammad! Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Allah Ta’ala menuliskan untuknya setara pahala 
900 orang yang mati syahid baik syahid darat maupun laut”.

Jibril menambahkan: 

“Wahai, Muhammad! Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesunggunya bila doa ini dibaca di waktu malam, sungguh Allah Azza Wa Jalla akan menggenggam (jiwa) seseorang ketika tidurnya dan menjaganya serta memberinya segala apa yang di minta dari hajat dunia dan akhirat”.

Rosulullah berkata: 

“Wahai, saudaraku Jibril! Tambahilah (keterangan) kepadaku”.

Jibril menjawab: 

“Demi Dzat Yang telah mengutusmu dengan Haqq sebagai Nabi. Sesungguhnya Aku telah bertanya kepada Allah Ta’ala tentang itu. 
Allah Azza Wa Jalla berfirman:

“Demi keperkasaan-Ku, demi keagungan-Ku, demi kemurahan-Ku, demi kemulyaan-Ku, dan tingginya keluhuran-Ku didalam kedudukan-Ku, dengan kekuasaan-Ku, sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada-Ku dan percaya kepadamu dan percaya kepada doa ini dan pahalaNya, niscaya Aku akan memberinya kerajaan. Sesungguhnya Aku adalah Allah yang tidak akan berkurang perbendaharaan-Ku dan tidak akan musnah apa yang ada disisi-Ku. Walaupun Aku menjadikan surga untuk salah seorang dari hamba-Ku, tidak akan menjadi berkurang perbendaharaan-Ku”.

Dan barang siapa berdoa dengan doa ini disertai niat yang tulus lagi bersih dan tidak tercampur dengan keraguan (dibaca) pada awal dan akhir bulan Ramadhan dan pada setiap malam Jum’at, Allah Ta’ala akan memberinya pahala dengan 70.000 Malaikat di setiap penjuru langit dan 70.000 Malaikat di kota Madinah, dan (diberikan pula) 70.000 Malaikat di arah Barat. 

Setiap Malaikat mempunyai 20.000 kepala. 
Dan setiap kepala mempunyai 70.000 mulut. 
Dan setiap mulut mempunyai 70.000 lidah yang bertasbih kepada Allah Ta’ala dengan bahasa yang berbeda-beda. 
Dan menjadikan pahala mereka untuk orang yang membaca doa ini.

Wahai, Nabiyullah! Barang siapa berdoa dengan doa ini, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, dan tidak ada sesuatupun yang dicari (diminta) selain bahwa Allah akan memberikan kepadanya.

Wahai, Utusan Allah! Setiap hamba yang berdoa dengan doa ini, Allah akan mengutus baginya ketika keluar dari kuburnya dengan 70.000 Malaikat. 

Di setiap tangan Malaikat terdapat bendera dari cahaya dan (diutus pula) 70.000 pelayan laki-laki. Setiap pelayan mengendalikan kendaraan yang sangat bagus yang bagian dalamnya terbuat dari mutiara dan bagian luarnya terbuat dari batu permata hijau, dan motif hiasannya terbuat dari permata yakut merah. Di atas setiap kendaraan tersebut terdapat kubah (yang terbuat) dari cahaya. Di setiap kubah terdapat 400 pintu dengan tirai (yang terbuat) dari sutra tipis yang berkilauan. Di setiap kubah terdapat pelayan wanita yang juntaian rambutnya seharum minyak misik (kesturi). 
Diatas kepala setiap pelayan itu terdapat mahkota dari emas yang kemerahan. Para Malaikat itu bertasbih kepada Allah Ta’ala, dan menyucikan-Nya, dan membaca tahlil kepada-Nya. 
Serta menjadikan pahala tasbih mereka, penyucian mereka, dan tahlil mereka untuk hamba yang beriman yang membaca serta berdoa dengan doa ini.

Setelah itu diutus pula 70.000 Malaikat dan setiap Malaikat membawa gelas piala yang terbuat dari mutiara putih. Di dalamnya terdapat empat jenis minuman, yaitu minuman dari air, minuman dari arak, minuman dari susu, dan minuman dari madu. Di setiap tutupnya terdapat sapu tangan yang bertuliskan:

Lâ ilâha illallâh wahdahu lâ syarîka lah 

(Tiada Tuhan selain Allah yang sendirian tak ada sekutu bagi-Nya):

Dan di bawahnya terdapat cincin/materai sebagai hadiah dari Allah Al-Bariy kepada Fulan Bin Fulan yang senantiasa tekun dan teratur membaca doa ini. Dan pembaca doa ini berkedudukan di pelataran hari kiyamat. sampai-sampai seluruh makhluk memperhatikannya dan bertanya-tanya: “Nabi siapa ini?”

Sedangkan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan dan pembantu-pembantu yang berkendaraan sangat bagus serta para Malaikat mengelilingi dari depan dan belakangnya, mereka mengiring (mengawal) sampai dibawah ‘Arsy. Kemudian ada seruan dari arah (Allah) Ar-Rahman:

“Wahai, hamba-Ku! Masuklah ke surga dengan tanpa hisab!”

Wahai, Utusan Allah! Siapapun hamba yang berdoa dengan doa ini Malaikat menjadi kelelahan dalam mencatat kebaikannya".

Rosulullah bertanya:

 “Wahai, saudaraku Jibril! Balasan apa yang diberikan kepada orang yang berdoa dengan doa ini di awal dan akhir Ramadhan sebanyak tiga kali?”

Jibril menjawab: 

“Wahai, Muhammad! Sungguh Allah telah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Dan barang siapa berdoa dengan doa ini maka sesungguhnya baginya disisi Allah ketentuan dan kedudukan yang mulya. 
Dan barang siapa berdoa dengan doa ini, Allah mewakilkan Malaikat untuk menjaganya dari perbuatan maksiat, dan bertasbih kepada Allah, dan mengkuduskannya, dan menjaganya dari segala marabahaya. 
Dan membukakan baginya pintu-pintu surga yang tembus dengan pintu-pintu neraka. Dan selama ia hidup maka ia berada dalam perlindungan Allah Ta’ala, dan ketika wafatnya maka sungguh telah disediakan baginya apa-apa yang (dahulu) telah Kami tentukan kepadanya”.

Nabi Saw bersabda: “Berilah himbauan padaku tentang doa ini!”

Kemudian Jibril menjawab: 

Takutlah kepada Allah… takutlah kepada Allah… Janganlah engkau mengajarkan doa ini kecuali kepada orang-orang yang beriman”.

Al-Husain ibn Ali ibn Abu Thalib karramallahu wajhah berkata: 

“Baginda Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk mengagungkan 
doa ini dan menjaganya.”

Kemudian Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ‘anhu 

berkata tentang hal ini: 
Ada beberapa cerita tentang doa ini yang mengisahkan kecepatan terkabulnya permintaan. 
Dan doa ini memuat 1001 Nama yang telah dijadikan oleh Allah Ta’ala 
sebagai Perisai dan Pengaman bagi orang yang berdoa dengan 
doa ini dari perkara dunia dan akhirat, juga (doa ini adalah) obat”.

Nabi Saw bersabda: 

“Wahai, Ali! Ajarilah keluargamu dan teman-temanmu dan doronglah mereka (agar berdoa) dengan doa ini dan jadikanlah perantaraan kepada Allah Ta’ala dengan Nama-nama-Nya dan mengenal terhadap nikmat-nikmat-Nya, dan haramkan atas mereka jika mengajarkan doa itu kepada orang musyrik. Karena sesungguhnya tidak ada hajat yang diminta kepada Allah selain bahwa Allah akan memberikan kepadanya dan menjaganya 
dari apa-apa yang ditakutinya".

Nabi Saw bersabda: 

“Wahai, Ali! Saudaraku Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang keutamaan doa ini, bahwa tidak ada yang mengetahui keutamaannya 
(dengan Haqq) selain Allah Ta’ala sendiri. 
Dan doa ini mengandung banyak khasiyat, sehingga kami meringkas penjelasannya karena khawatir memanjang-lebarkan. 
Maka, wahai orang yang memiliki hizib yang agung dan doa yang mustajab ini, berlaku atasmu bila engkau membacanya, (bahwa) walaupun setiap hari sekali, atau setiap Jum’at sekali, walaupun sekali tiap bulan, walaupun setiap tahun hanya sekali, dan sekalipun selama hidupmu hanya sekali: 
Jagalah dengan seksama. Karena sesungguhnya doa ini bermanfaat bagi orang yang membawanya atau membacanya dimanapun tempat yang dikehendakinya. Aku akan menuturkan kepadamu beberapa faedahnya ketika engkau membawanya dalam keadaan suci yang sempurna dan dengan niat yang tulus (bersih) dari keraguan. Karena sesungguhnya niat itu bermanfaat bagi yang memilikinya, sedangkan ikhlas lebih bermanfaat.

Doa ini bermanfaat untuk menguatkan rasa cinta-kasih, agar memudahkan dalam penerimaan sesuatu, untuk mengalahkan argumentasi lawan, untuk menghadapi hakim dan pemerintah, para sultan/pemimpin, para akuntan, untuk menghadapi musuh, untuk (keamanan) perjalanan siang dan malam, untuk menghindari sabetan pedang, tombak dan panah, untuk penyakit mata dan pandangan kabur, untuk membatalkan sihir, untuk melepaskan orang yang diikat, untuk melepaskan tawanan, dan melepaskan orang yang dipenjara. (Dan faedahnya lagi bagi) yang membaca doa ini dan membawanya akan dibebaskan dengan izin Allah Ta’ala. Juga untuk menghadapi ular kecil, kalajengking, ular besar, untuk menghindari anak panah, untuk menolak segala alat dari besi, untuk mendatangkan hajat, untuk orang hamil agar mudah melahirkan, untuk pengantin agar berseri-seri, untuk mencegah peluru, (dengan syarat) ketika membawanya dalam keadaan suci dan dengan niat yang tulus (bersih) dari keraguan.

Maka, wahai orang yang memiliki Hizib ini, pertahankanlah kesungguhanmu dan jagalah doa ini, maka Allah akan menjagamu jika engkau menjaganya. Dan sungguh telah lepas dari tanggunganku kepada tanggunganmu dan aku berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Sebaik-baik Wakil, dan cukuplah Dia bagiku, dan kepada-Nyalah aku berserah diri”.

Doa ini telah dituturkan dan dibaca penjelasannya dengan memuji Allah SWT. Telah selesai penjelasan Hizib yang diberkahi ini yang dinamakan dengan “Hirzul Jawsyan”.

Dalam kitab Al-Baladul Amîn dan Al-Mishbâh disebutkan:

Doa ini memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung. 

Diriwayatkan dari as-Sajjad Ali Zainal Abidin dari ayahnya 
dan dari datuknya Ali bin Abi Thalib dan dari Rasulullah SAW 
mewahyukan doa ini. 
Ketika itu Rasulullah SAW menggunakan baju perang yang teramat berat dan menyakiti tubuhnya, kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT, maka serta merta Allah SWT mengutus Jibril (as) kepadanya dan menyampaikan:

“Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan memerintahkanmu untuk menanggalkan pakaian perangmu, sebagai gantinya menyuruhmu untuk membaca doa ini untuk keamananmu dan umatmu, barangsiapa yang membacanya di saat hendak keluar dari kediamannya atau membawanya, maka Allah SWT akan senantiasa menjaganya dan mewajibkan atasnya surga serta menjadikan amal-amalnya selalu memperoleh taufik-Nya. Barangsiapa yang membacanya seakan-akan ia membaca kitab suci yang empat (Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur’an) dan dari setiap hurufnya Allah memberi dua pasang bidadari dan dua buah rumah di surga dan memperoleh pula pahala yang pernah diperoleh Ibrahim, Musa, Isa. 

Dia juga akan memperoleh pahala para makhluk-Nya di dunia yang selalu menyembah-Nya, tidak pernah bermaksiat kepada-Nya walaupun dalam sekejap mata, dan yang telah pucat kulitnya karena sering menangis akibat dari rasa takut kepada Allah SWT dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah SWT, dan perjalanan matahari di negeri mereka adalah empat puluh hari.”

“Wahai Muhammad, sesungguhnya di Baitul Ma’mur pada langit ketujuh, ada 70.000 malaikat yang setiap harinya keluar darinya dan tidak pernah kembali lagi sampai Hari Kiamat kelak. Allah SWT akan memberi bagi mereka yang membaca doa ini pahala para malaikat itu dan pahala para mukminin di muka bumi. Barangsiapa yang menulisnya dan ditaruh di dalam rumahnya niscaya rumah tadi tidak akan dimasuki pencuri dan tidak akan terbakar. 

Barangsiapa yang menulis diatas kulit rusa dan membawanya, maka akan mendapatkan keamanan dari segala keburukan. 
Barangsiapa yang membacanya dan kemudian meninggal, maka akan dicatat sebagai syahid dan mendapat pahala 900.000 para syuhada Badar. 
Allah SWT juga akan senantiasa memandangnya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang dan mengabulkan setiap permohonannya. 
Barangsiapa yang membaca 90 kali dengan niat yang tulus, maka Allah SWT akan mengangkat segala macam penyakit seperti penyakit belang, lepra, atau gila sekalipun. Barangsiapa menulisnya di dalam gelas dengan kapur atau misik, lalu dicuci dan ditulis diatas kain kafan seorang mayit, maka Allah SWT akan mengirimkan di dalam kuburnya seribu cahaya dan ia akan mendapatkan keselamatan dari Munkar dan Nakir dan Allah SWT akan mengangkat azab darinya serta akan mengirim 70.000 malaikat ke dalam kuburnya dengan membawa berita gembira surga untuknya dan menemaninya, membukakan pintu-pintu surga baginya dan melapangkan baginya kuburnya. 
Barangsiapa yang menulis dia atas kain kafannya, maka Allah malu untuk mengazabnya dengan api, dan sesungguhnya Allah SWT menulis doa ini diatas Arsy sebelum Dia menciptakan dunia 50.000 tahun. 
Barangsiapa membaca doa ini dengan niat yang tulus di awal bulan Ramadhan, maka Allah SWT akan memberinya pahala malam Lailatul-Qadr dan Allah SWT akan menciptakan 70.000 malaikat yang selalu bertasbih kepada-Nya mensucikan-Nya, dan menjadikan pahala malaikat tadi bagi mereka yang membaca doa ini”.

”Wahai Muhammad, barangsiapa yang membaca doa ini, maka tidak ada penghalang antara dia dan Allah SWT. Dan tidaklah ia meminta sesuatu kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akan mengabulkannya dan Allah SWT akan mengirim 70.000 malaikat kepadanya di saat keluar dari kuburnya dan setiap malaikat akan tampak berbentuk cahaya yang keluar dari perutnya, yang terbuat dari mutiara sedang punggungnya dari batu zabarjad dan tonggak-tonggaknya terbuat dari batu yaqut. Pada setiap malaikat terdapat kubah yang memancarkan cahaya dan terdapat 400 pintu, setiap pintunya mempunyai kain yang terbuat dari sutera dan setiap kubah mempunyai 1.000 pelayan dan setiap pelayan mengenakan mahkota yang terbuat dari emas merah yang darinya tercium semerbak bau misik. 

Setelah itu Allah SWT mengirim kepadanya 70.000 malaikat, setiap malaikat memegang gelas yang terbuat dari mutiara putih yang di dalamnya terdapat minuman dari surga dan tertulis pada setiap gelasnya:

Lâ ilâha illallâh wahdahu lâ syarîka lah

(Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa tidak ada sekutu baginya).

Inilah hadiah dari Yang Maha Pencipta Pemilik Kemuliaan dan Kebesaran untuk hamba-Ku fulan bin fulan, kemudian Allah menyeru, “Wahai hamba-Ku masuklah ke dalam surga-Ku tanpa perhitungan”.

Al-‘Allamah Al-Majlisi, 

penulis kitab Bihârul Anwâr 
(kitab hadis dan riwayat) 
yang terdiri dari 120 jilid, 
dalam kitabnya Zâdul Ma’âd ia mengatakan: 


Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doa ini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah, dan setiap akhir pasal membaca:

subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta, alghowts-alghowts, khollishnâ minan nâri yâ robb.
(Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka, wahai Tuhanku).

Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan tentang keajaiban doa ini.

Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti orang-orang mukmin yang telah merasakannya.
Jika anda ingin Mendownload MP3 nya silahkan Temukan di Bagian bawah artikel ini .

KHASIYAT DOA


Dibawah ini kami sertakan khasiyat setiap ayat yang kami ambil dari buku Doa Perisai Hidup (Doa Jawsyan Kabir), penerbit Misbah, cetakan Agustus 2003. Namun sebenarnya setiap khasiat yang tercantum di bawah ini tidak baku dan tidak mewakili 100% dari makna yang terkandung pada setiap nomor do’a. Karena pola klasifikasinya dalam setiap nomor do’a lebih kepada kesamaan ritme/rima, bukan pada kesamaan makna. Sehingga beberapa khasiat tampak diulang-ulang dalam beberapa nomor ayat. Oleh karena itu silahkan Anda menggali makna dan khasiyat dalam setiap nomor doa ini sesuai dengan penghayatan batin Anda masing-masing, atau mengikuti saja yang tertera di bawah ini:

JAWSYAN KABIR 01: untuk meminta pertolongan
JAWSYAN KABIR 02: untuk penolak bala
JAWSYAN KABIR 03: untuk mendapat kemenangan dan keluasan rizki
JAWSYAN KABIR 04: untuk ketinggian harga diri
JAWSYAN KABIR 05: untuk menghasilkan keberkahan
JAWSYAN KABIR 06: untuk mendapat nikmat yang lebih
JAWSYAN KABIR 07: untuk mendapat kedudukan
JAWSYAN KABIR 08: untuk menghadang berbagai bencana
JAWSYAN KABIR 09: untuk menghasilkan keberkahan
JAWSYAN KABIR 10: untuk mengangkat masalah
JAWSYAN KABIR 11: untuk mencegah musibah
JAWSYAN KABIR 12: untuk mendapat ampunan
JAWSYAN KABIR 13: untuk kecukupan segala urusan
JAWSYAN KABIR 14: untuk membuka urusan-urusan yang tertutup
JAWSYAN KABIR 15: untuk keselamatan dari pertanyaan kubur
JAWSYAN KABIR 16: untuk kesuksesan
JAWSYAN KABIR 17: untuk hajat dan keperluan
JAWSYAN KABIR 18: untuk kemudahan ketika melewati shirath
JAWSYAN KABIR 19: untuk mengatasi rasa takut di waktu tidur
JAWSYAN KABIR 20: untuk menghilangkan rasa gelisah
JAWSYAN KABIR 21: untuk kebaikan perilaku
JAWSYAN KABIR 22: untuk kecintaan dan menutupi aib
JAWSYAN KABIR 23: untuk negeri, harga diri, dan kedudukan
JAWSYAN KABIR 24: untuk menerangi hati dan mengangkat kejatuhan
JAWSYAN KABIR 25: untuk keberkahan dan kesucian perbuatan
JAWSYAN KABIR 26: untuk mencegah bahasa lisan dan ziarah ke Baitul Haram
JAWSYAN KABIR 27: untuk melihat keagungan dan mencegah orang zalim
JAWSYAN KABIR 28: untuk pertolongan dan keamanan dari rasa takut
JAWSYAN KABIR 29: untuk kelapangan rizki
JAWSYAN KABIR 30: untuk jalan kebaikan dan meninggalkan dosa
JAWSYAN KABIR 31: untuk mencegah sakit mata dan mengekalkan nikmat
JAWSYAN KABIR 32: untuk kemenangan atas musuh
JAWSYAN KABIR 33: untuk menemukan barang yang tercuri
JAWSYAN KABIR 34: untuk mencegah segala penyakit dan menghilangkan rasa gelisah
JAWSYAN KABIR 35: untuk kesetiaan janji
JAWSYAN KABIR 36: untuk mengatasi rasa takut dari musuh
JAWSYAN KABIR 37: untuk mencegah keburukan musuh
JAWSYAN KABIR 38: untuk membuka jalan keluar
JAWSYAN KABIR 39: untuk mengangkat kemiskinan
JAWSYAN KABIR 40: untuk mengganti kekalahan dan pertolongan
JAWSYAN KABIR 41: untuk keselamatan dari bala dan tenggelam
JAWSYAN KABIR 42: untuk menghilangkan sakit demam
JAWSYAN KABIR 43: untuk mengatasi rasa takut di malam hari
JAWSYAN KABIR 44: untuk mencegah rasa sakit
JAWSYAN KABIR 45: untuk mengatasi rasa takut saat tidur dan untuk kemuliaan
JAWSYAN KABIR 46: untuk penjagaan dan pertolongan
JAWSYAN KABIR 47: untuk penerangan hati dan mata
JAWSYAN KABIR 48: untuk keagungan dan kemuliaan
JAWSYAN KABIR 49: untuk penyakit sulit buang air kecil
JAWSYAN KABIR 50: untuk penyakit jantung berdebar dan keselamatan
JAWSYAN KABIR 51: untuk mencegah berbagai penyakit dan bala
JAWSYAN KABIR 52: untuk kegelisahan dan kelapangan
JAWSYAN KABIR 53: untuk pertolongan gaib dan menyingkirkan marabahaya
JAWSYAN KABIR 54: untuk keterasingan dan keselamatan dari api neraka
JAWSYAN KABIR 55: untuk mengatasi rasa sakit pada perut
JAWSYAN KABIR 56: untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan
JAWSYAN KABIR 57: untuk mendapatkan akhlak terpuji
JAWSYAN KABIR 58: untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan
JAWSYAN KABIR 59: untuk pengobatan rasa sakit dan harapan
JAWSYAN KABIR 60: untuk penyembuhan, kekuatan dan kecukupan
JAWSYAN KABIR 61: untuk mencegah kesempitan jiwa
JAWSYAN KABIR 62: untuk perniagaan dan panjang umur
JAWSYAN KABIR 63: untuk kebebasan dari penyakit dan perbaikan segala persoalan
JAWSYAN KABIR 64: untuk mengatasi penyakit mata dan menambah daya lihat
JAWSYAN KABIR 65: untuk meminta keturunan dan kemudahan dalam urusan
JAWSYAN KABIR 66: untuk penjagaan dan kesembuhan luka
JAWSYAN KABIR 67: untuk perantara dan cahaya mata
JAWSYAN KABIR 68: untuk infeksi mata dan susah tidur
JAWSYAN KABIR 69: untuk kecintaan dan mata hati
JAWSYAN KABIR 70: untuk panjang umur dan kehidupan yang kekal
JAWSYAN KABIR 71: untuk kekekalan nikmat dan mencegah rasa sakit
JAWSYAN KABIR 72: untuk mendapatkan kerajaan dan kebaikan
JAWSYAN KABIR 73: untuk mencegah rasa sakit dan ujian-ujian
JAWSYAN KABIR 74: untuk kesendirian dan penyucian akhlak
JAWSYAN KABIR 75: untuk mendapatkan kemuliaan dan rahmat
JAWSYAN KABIR 76: untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi
JAWSYAN KABIR 77: untuk mendapatkan pertolongan dalam pekerjaan
JAWSYAN KABIR 78: untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan
JAWSYAN KABIR 79: untuk kelimpahan rizki dan menghilangkan kefakiran
JAWSYAN KABIR 80: untuk mengatasi penyakit dalam
JAWSYAN KABIR 81: untuk penuntasan masalah yang belum selesai
JAWSYAN KABIR 82: untuk menahan amarah
JAWSYAN KABIR 83: untuk mendapatkan ampunan, kemuliaan dan rahmat
JAWSYAN KABIR 84: untuk mendapatkan rumah tinggal
JAWSYAN KABIR 85: untuk mengangkat keterasingan
JAWSYAN KABIR 86: untuk mendapatkan kemasyhuran, kecintaan dan kewibawaan
JAWSYAN KABIR 87: untuk mengangkat kefakiran, problem dan gangguan
JAWSYAN KABIR 88: untuk mengetahui kabar ghaib dan ampunan
JAWSYAN KABIR 89: untuk penjagaan dan jalan keluar pada segala urusan
JAWSYAN KABIR 90: untuk mencegah dari suara dan kebuasan hewan
JAWSYAN KABIR 91: untuk kesendirian, keterasingan dan mencegah kezaliman
JAWSYAN KABIR 92: untuk kecukupan perkara dan pekerjaan
JAWSYAN KABIR 93: untuk kekayaan, keberhasilan dan pemberian
JAWSYAN KABIR 94: untuk keluasan rizki, kembali dari pelarian dan panjang umur
JAWSYAN KABIR 95: untuk mendapatkan kebaikan dan sampai kepada kecintaan
JAWSYAN KABIR 96: untuk penjagaan rumah, harta, jiwa
JAWSYAN KABIR 97: untuk segala sebab dan penaklukan
JAWSYAN KABIR 98: untuk mencegah segala bala
JAWSYAN KABIR 99: untuk doa dan permohonan agar diterima
JAWSYAN KABIR 100: untuk mendapatkan kekayaan, penjagaan dan kedudukanReferensi : 


Kitab Khazânah al-Asrâr fi al-Khutum wa al-Adzkâr .

(Sayyid ‘Ala‘uddin al-A’lami,)
cetakan Beirut 2002 M.
kitab Zâdul Ma’âd

(Al-‘Allamah Al-Majlisi)


Penjelasan diatas tersedia di beberapa situs dan tersedia dalam beberapa bahasa. Atau dapat dilihat di buku Doa Perisai Hidup (Doa Jawsyan Kabîr), Penerbit Misbah, Jakarta, cetakan Agustus 2003, yang dikutip dari kitab Khazânah al-Asrâr fî al-Khutum wa al-Adzkâr, karya Sayyid ‘Ala`uddin al-A’lami, cetakan Beirut 2002, juz II/328. Atau di buku yang lebih dulu hadir, berjudul: Doa Mustajab Bagi Kehidupan Dunia dan Akhirat (Jawsyan Kabir, Asmaul Husna), yang diterbitkan oleh Yayasan Fatimah, Condet, Jakarta Timur, cetakan ke-1 Juli 2001, cetakan ke-3 Maret 2002. Dan akan Anda dapati kedua buku tersebut didesain oleh orang yang sama.

Sebelum Anda Download File Do'a di bawah ini 
Mohon Do,a kan saya :
RusliHandreas 
selaku pengelola website blog : 
http://pencarisyafaat.blogspot.com
Do'a kanlah Saya agar Saya berkah baik rejeqi ,
kesehatan,serta ketenangan Batin.
Perlu di ketahui jika anda Ber Do,a kebaikan untuk orang lain,
insya Allah Do,a kebaikan itu akan berbalik kepada Anda.
Perbanyak atau photo copy lalu bagikan kepada sanak keluarga
Untuk di amalkan .
Semoga dengan menyebarluaskan Do,a JAUSYAN KABIR
Ini insya allah anda pun akan mendapat kebaikan Amiin.

Link Download Do'a JAWSYAN KABIR Mp3 

Link Download Do'a JAWSYAN KABIR TEXS FORMAT PDF VERSI 1 

Link Download Do'a JAWSYAN KABIR TEXS FORMAT PDF VERSI 2 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TINGALKAN URL SITUS / BLOG ANDA DI AKHIR COMMENTAR TERIMAKASIH.