Pilar-pilar keimanan yang akan membuatnya kokoh ada empat hal: Taqwa kepada Allah, rasa malu untuk bermaksiat, bersyukur atas segala nikmat Allah dan bersabar atas segala ujian (Kalam Ahli Hikmah)

PROGRAM Tiket berkah Akhirat Sahabat mari kita Bina Dhuafa, bagi Bapak/Ibu yang ingin menyumbangkan atau berdonasi baik Uang,baju bekas layak pakai atau barang- barang bekas lainnya seperti komputer, radio bekas, sepeda bekas, dan barang barang bekas silahkan salurkan ke Program Bina Dhuafa KLIK LINK INI UNTUK MENGETAHUI CARA MEMBERIKAN DONASI ANDAMESIN PENCARI GOOGLE

Kamis, 07 Maret 2013

MENGUSIR / MEMBAKAR JIN DENGAN AYAT QURSI

Sungguh ayat Kursi wasilahnya dengan Idzin Allah Ta'ala 
mempunyai kekuatan luar biasa untuk membakar hangus golongan jin jahat, 
berikut ini adalah kisah bagaimana energi (kekuatan/daya) 
yang terpancar sewaktu membaca ayat Kursi yang Alhamdulillah 
energinya bisa membakar jin Ifrit!

Dari Abu Hurairah r.a. katanya, “Rasulullah saw. berkata, ‘Dalam 

surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Alquran. 

Setiap engkau membacanya di dalam rumahmu, 
dan saat itu setan ada di dalamnya, pasti dia akan keluar. 
la adalah Ayat Kursi.”

Ibn Qutaibah meriwayatkan, katanya, “Seseorang dari Bani Ka’b menuturkan .kepadaku, katanya, ‘Aku datang ke kota Bashrah untuk menjual kurma. 

Tetapi aku tidak menemukan satu rumah untuk ber-malam, kecuali satu 
rumah yang sudah penuh dengan sarang laba-laba.

Aku bertanya kepada beberapa orang di sekitar rumah itu, “Mengapa rumah ini?” 

Mereka menjawab, “Rumah ini ada yang menempati.
” Aku lalu bertanya kepada pemiliknya, 
“Maukah Anda menyewakannya kepada saya?”

Orang itu menjawab, “Selamatkan diri Anda. Sebab, 

dalam rumah ini ada `Ifrit yang telah menjadikan rumah ini 
sebagai tempat tinggal-nya. 
Dia membunuh setiap orang yang memasukinya.”
“Sewakan kepadaku, dan biarkan malam ini aku bersama dia. 

Mudah-mudahan Allah SWT menolongku menghadapinya.”
“Terserah Anda sajalah,” kata pemilik rumah itu.

Aku pun bermalam di rumah itu. 

Ketika malam tiba, datanglah kepadaku sesosok makhluk yang 
sangat hitam matanya, dengan sinar merah laksana bara api. 
Dia memiliki bayangan gelap, dan men-dekatiku. 
Aku membaca Ayat Kursi seluruhnya. 
Maka ketika bacaan-ku tiba pada firman Allah yang berbunyi, 
Dan Dia (Allah) tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar, maka makhluk itu tidak mengatakan 
apa pun kepadaku. Kuulangi mem-bacanya beberapa kali, sampai bayangan gelap itu menghilang. Aku kemudian menuju salah satu sudut rumah itu, dan tidur. 
Esoknya, aku menemukan di tempataku melihat makhluk itu, 
sisa-sisa sesuatu yang terbakar dan menjadi bara.

Kemudian aku mendengar suara, 


“Engkau telah membakar `Ifrit yang sangat besar.” 
Aku bertanya, “Dengan apa aku membakarnya?” 
Dia menjawab, “Dengan firman Allah yang ber-bunyi, 
Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.

 Sayyid Muhammad Haqqiy An-Naziliy, 

( Khazanah Al-Asrar Jalilat Al-Adzkar, Maktabah ‘Abbas Syaqrun, Kairo, hlm. 137.)

KESIMPULAN.Maka mari kita cukupkan dengan membaca doa-doa yang disyari’ahkan 

untuk membunuh / mengusir jin, ketika sudah jelas tuntunannya 
makajangan mencari cara lain lagi seperti memakai jimat, 
atau memohon bantuan jin/khodam “anu” yang sudah jelas 
keyirikannya atau menggunakan tenaga dalam, 
aji-aji kesaktian yang pada hakikatnya tetap meminta bantuan jin.
Mari kita langsung sandarkan diri kita hanya 
meminta pertolongan pada Allah semata .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TINGALKAN URL SITUS / BLOG ANDA DI AKHIR COMMENTAR TERIMAKASIH.